اجرائی کشوری

اعلام برنامه سه هفته اول مرحله دوم لیگ دسته 3

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه سه هفته اول از مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

 *هفته اول

سه شنبه 13 بهمن ماه ساعت 14
استقلال نوین بجنورد- عمران شهرداری ساری-تختی بجنورد 
شهرداری رودسر- شهرداری فومن-شهید قاسمی رودسر
ایرانداد تهران – امید حسن اباد-هویزه تهران
شهرداری فیروز آباد- قشقایی شیرازی – ساعت 14:15 -تختی فیروز آباد 
 
چهارشنبه 14 بهمن ساعت 14
شهید کریمی جویبار- پرسپولیس شمال-شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان- چوکای تالش-آزادی گرگان
شهدای ساری- اتکا گلستان-شهید متقی ساری
افرا درب تبریز- شهرداری همدان-مرزداران تبریز
استقلال جنوب تهران- صفاهان اصفهان-اتکا تهران
شهرداری اراک- ذر خودرو ( خراسان جنوبی)-5 مرداد اراک
استانداری کرمانشاه- کاه شهرداری ورامین-ازادی کرمانشاه
گهر- برق شیراز -ساعت 14:15 – متعاقبا اعلام می شود
شاهین ماهشهر- ملی حفاری اهواز -ساعت 14:15 – شهدا ماهشهر 
نفتون مسجد سلیمان- خلیج فارس خونسرخ -ساعت 14:15 -اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
شهرداری یاسوج – فرهنگ رامهرمرز- ساعت 14:15 – تختی یاسوج
 
 
*هفته دوم
سه شنبه 20 بهمن ماه ساعت 14
شهرداری فومن- استقلال نوین بجنورد-آزادی فومن 
پرسپولیس شمال – شهدای ساری-متعاقبا اعلام می شود
شهرداری رودسر – عمارت گرگان-شهید قاسمی رودسر
اتکا گلستان- چوکای تالش-آزادی گرگان
کاوه شهرداری ورامین- ایرانداد تهران-تختی ورامین
امید حسن آباد- استقلال جنوب تهران-اختصاصی شهرداری حسن آباد
صفاهان اصفهان- آذر خودرو ( خراسان جنوبی)-تختی اصفهان
 
چهارشنبه 21 بهمن ماه ساعت 14
عمران شهرداری ساری- شهید کریمی جویبار-شهدا ساری
شهرداری همدان- استانداری کرمانشاه-ملت همدان
افرا درب تبریز- شهرداری اراک-مرزداران تبریز
 
چهارشنبه 21 بهمن ساعت 14:15
فرهنگ رامهرمز- شاهین ماهشهر – تختی رامهرمز
شهرداری فیروز آباد- گهر-تختی فیروز آباد 
ملی حفاری اهواز- نفتون مسجد سلیمان-اختصاصی حفاری اهواز
قشقایی شیراز- شهرداری یاسوج-دستغیب شیراز
خلیج فارس خونسرخ- برق شیراز-تختی بندرعباس
 
*هفته سوم
 دوشنبه 26 بهمن ساعت 14
چوکای تالش- پرسپولیس شمال-پوریای ولی تالش
شهید کریمی جویبار- شهرداری فومن-شهید کریمی جویبار
عمارت گرگان- اتکا گلستان-آزادی گرگان
استقلال نوین بجنورد- شهرداری رودسر-تختی بجنورد
شهدا ساری- عمران شهرداری ساری-شهید متقی ساری
استقلال جنوب تهران- کاوه شهرداری ورامین-اتکا تهران
آذرخودرو ( خراسان جنوبی)- امید حسن آباد- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
 
سه شنبه 27 بهمن ماه ساعت 14
استانداری کرمانشاه- افرا درب تبریز-آزادی کرمانشاه
شهرداری اراک- صفاهان اصفهان-5 مرداد اراک
ایرانداد تهران- شهرداری همدان-هویزه تهران
 
سه شنبه 27 بهمن ماه – ساعت 14:15
نفتون مسجد سلیمان- فرهنگ رامهرمز-اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
گهر- خلیج فارس خونسرخ-ورزشگاه متعاقلا اعلام می شود
شهرداری یاسوج- شهرداری فیروز آباد-تختی یاسوج
برق شیراز- ملی حفاری اهواز-ختصاصی برق شیراز
شاهین ماهشهر- قشقایی شیراز-شهدا ماهشهر
لازم به ذکر است،  تیمهای حاضر در این مسابقات تا پایان وقت اداری شنبه 10 بهمن 94 فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهیها،رفع مشکلات مالکیتی و حقوقی و همنین انجام مراحل اداری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.