اجرائی کشوری

اعلام برنامه رقابتهای لیگ برتر از هفته ششم تا نهم

برنامه رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور از هفته ششم تا نهم از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شد. برنامه رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور از هفته ششم تا نهم از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شد.

پنجشنبه17/6/90-هفته ششم
مس سرچشمه-شاهین بوشهر-شهید باهنر-کرمان- ساعت :19:30
مقاومت شهید سپاسی-فولاد مبارکه سپاهان-حافظیه-شیراز- ساعت : 17:30
شهرداری تبریز-راه آهن-یادگار امام (ره)-تبریز-ساعت : 19:10
ذوب آهن-پیروزی-ذوب آهن-فولاد شهر-ساعت20:00
جمعه 18/6/90-هفته ششم
داماش –مس کرمان-عضدی-رشت-ساعت 19:00
نفت تهران-سایپا –دستگردی-تهران-ساعت 18:45
صبای قم-ملوان-یادگار امام(ره)-قم-ساعت 20:00
استقلال-تراکتور سازی تبریز-آزادی-تهران-ساعت 20:00
نفت آبادان-فولاد خوزستان-تختی-ابادان-ساعت 20:00
پنجشنبه24/6/90-هفته هفتم
ملوان بندر انزلی-نفت آبادان-تختی-انزلی-ساعت 18:45
راه آهن-مقاومت شهید سپاسی-راه آهن اکباتان-تهران-ساعت 18:30
سایپا-مس کرمان-انقلاب-کرج ساعت 18:30
تراکتورسازی تبریز-نفت تهران-یادگار امام(ره)-تبریز ساعت 18:50
جمعه 25/6/90-هفته هفتم
پیروزی-استقلال-آزادی-تهران- ساعت 18:30
مس سرچشمه-صبای قم-شهید باهنر-کرمان-ساعت 18:10
فولاد خوزستان-شهرداری تبریز-تختی- اهواز-ساعت 20:00
یکشنبه27/6/90-هفته هفتم
فولاد مبارکه سپاهان- داماش گیلان-ذوب آهن-فولاد شهر- ساعت 18:30
شاهین بوشهر-ذوب آهن-شهید بهشتی-بوشهر-ساعت 20:30
چهارشنبه 30/6/90- هفته هشتم
ذوب آهن – مس سرچشمه – ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر – ساعت 30/19
پنجشنبه 31/6/90- هفته هشتم
مس کرمان – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه شهید باهنر – کرمان – ساعت 18
یکشنبه 3/7/90- هفته هشتم
مقاومت شهید سپاسی – پیروزی – ورزشگاه حافظیه شیراز – ساعت 30/18
داماش – راهن آهن – ورزشگاه عضدی رشت – ساعت 30/17
نفت تهران – ملوان – ورزشگاه دستگردی تهران – ساعت 30/17
صبای قم – فولاد خوزستان – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم – ساعت 30/18
شهرداری تبریز – شاهین – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز – ساعت 45/17
نفت آبادان – تراکتورسازی – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 45/18
دوشنبه 4/7/90- هفته هشتم
استقلال – سایپا – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 30/18
جمعه 8/7/90- هفته نهم
تراکتورسازی تبریز – مس کرمان – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز – ساعت 45/17
راه آهن – نفت آبادان – ورزشگاه اکباتان تهران – ساعت 30/17
فولاد خوزستان – مقاومت شهید سپاسی – ورزشگاه تختی اهواز – ساعت 30/18
پیروزی – صبای قم – ورزشگاه آزادی تهران – ساعت 15/18
شاهین – داماش – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر – ساعت 30/18
شنبه 9/7/90- هفته نهم
مس سرچشمه – شهرداری – ورزشگاه شهید باهنر کرمان – ساعت 18
ملوان – استقلال – ورزشگاه تختی انزلی – ساعت 15/18
یکشنبه 10/7/90- هفته نهم
سایپا – فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه انقلاب کرج – ساعت 15/17
ذوب آهن – نفت تهران – ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر – ساعت 15/19