اجرائی کشوری

اعلام اسامی داوارن قضاوت کننده در لیگ برتر فوتسال

اسامی داوران قضاوت کننده در لیگ برتر فوتسال از هفته هشتم از سوی کمیته داوران اعلام شد…

8/7/89-هفته هشتم

دبیری تبریز-علم و ادب سایپا مشهد

جواد غلامزاده-قاسمعلی شهسوار-حمیدرضا رستمی-حسنعلی رحیمی-ناظر:عباس رنجی

کیش ایر قم-فولاد ماهان سپاهان

جم تاج مهجور-امیر حسین ملکی-فرامز حسین نژاد-خشایار عطایی-ناظر:علیرضا رجبلو

فیروز صفه اصفهان-پرسپولیس تهران

وحید عرض پیما-سعید عباسی-حسین امیری- مجید فراهانی-ناظر:عباس بهروش

9/7/89-هفته هشتم

لبنیات ارژن شیراز-شرکت ملی حفاری

علیرضا سهرابی-بحلول اسحاقی-مرتضی شکرانه-احمدرضا جباری-ناظر:منوچهر نظری

گسترش فولاد تبریز-راه ساری

عباس دهقان پور-محمدغفاری نژاد-علی قریشی-فردین مبارکی-ناظر:کاظم حیدرزاده

شهید منصوری-آرش بتن قزوین

یحیی حسین تالاری-محمد حیرتی-حمیدرضا طیب طاهری-جواد وحیدری فر-ناظر:هرمز شفق