اجرائی کشوری

اعلام اسامی تیم ملی فوتسال بزرگسالان

اسامی تیم ملی فوتسال بزرگسالان از سوی سر مربی تیم ملی اعلام شد… مصطفی نظری،مجتبی نصیر نیا،سید جواد منتظر،وحید شمسایی،جواد اصغری مقدم،علی اصغر حسن زاده،محمد طاهری،وحید قاسمی،محمود لطفی،محمد کشاورز،احمد اسماعیل پور،مجید تیکدری نژاد،مسعود دانشور،افشین کاظمی،مصطفی طیبی،محمدرضا زحمت کش،شهرام شریف زاده و قدرت اله بهادری نفراتی هستند که تمرینات خود را زیر نظر حسین شمس از تاریخ 30/11/89 در محل هتل آسمان اصفهان پیگیری می کنند.
برهمین اساس بازیکنان باید راس ساعت 12:00، 30 بهمن ماه خود را به کادر فنی در محل هتل آسمان اصفهان معرفی کنند.