داوران

اعلام اسامي داوران قضاوت كننده در رقابتهاي فوتسال

كميته داوران اسامي داوران قضاوت كننده در رقابتهاي ليگ دسته دوم فوتسال را اعلام كرد… 10/4/89-ساعت 17:00-هفته هفدهم

دريانوردان بوشهر-سجاد زابل-فجر-بوشهر

علي پور افشار-كوروش هاشمي-مهدي حقوقي-عظيم رحمتي اصل

فولاد مباركه سپاهان-وحدت نسيم-پيروزي-اصفهان

مهران جعفري-حميدرضا اسدي-حسن علي محمد نژاد-اميد سهرابي

بنياد مسكن هرمزگان-پارسه شيراز-فجر-بندرعباس

عباس انتظامي ،فريد مصدقي-حسين امير خورموجي-محمد شجاعي

دايتي شيراز-فولاد ماهان نوين-22 بهمن-شيراز

حسين شاهمرادي-امير لامعي-مرتضي اعلايي-مصطفي باقر زاده

نفت اميديه-مقاومت چهار محال و بختياري-=نفت-اميديه

عليرضا يگانه-حسين اميري-مهرداد اميري-علي كاووسي

11/4/89-هفته هفدهم-ساعت 17:00

هيات خراسان شمالي-ميثاق تهران-شعيد علي دخت-بجنورد

عليرضا رجبي-كيوان همايوني-سيد مهدي حسيني-سعيد الوندي

سازمان بازرگاني تبريز-بيمه حديث قزوين-آذر آب-تبريز

سعيد عباسي-حميدرضا رستمي-اسماعيل دولتياري-علي حيدري

جهان اسپرت سيرجان-شهداي بهشهر-امام علي-سيرجان

آرمان قنبرزاده-مهدي صفايي-حسين وحدتي-بهروز سهامي

فجر قائم گلوگاه-سيم و كابل سهند-شهيد چمران-گلوگاه

يحيي حسين تالاري-فرهاد خلفي-ميرهادي اسماعيلي-انور ابراهيم پور

ميلاد تنكابن-سازمان رفاهي و تفريحي كاشان-امام رضا-تنكابن

جم تاج مهجور-سيد صادق موسوي-پيام عوض پور-سجادفتحي