اجرائی کشوری

اعضا تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز براي حضور در فصل آتي ليگ مشخص شد

تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز اسامي بازيکنان خود براي حضور در فصل آتي رقابت هاي ليگ يک را اعلام کرد… جيووا آزودو، محسن فروزان، مهريار خدابنده، علي انصاريان، محمدرضا شريف، سيدمحمد علوي، ميثم حسيني، مرتضي قربانپور، اصغرنادعلي، فرزادمجيدي، عبداله توحيدي، سعيد بيات، علي فرهنگ، عباس آقايي، پدرام طي نيا، روح اله عبداللهي، حسين احمدلو، شاهين شفيعيف حجت زادمحمود، فرج لطفي، رسول زماني، فريدون فضلي، مصطفي چترآبگون، محسن دلير و احسان تائيدي بازيکنان اين تيم در اين فصل هستند.
تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز در اين فصل از رقابت ها با تيم هاي فولاد يزد، مس سرچشمه کرمان، داماش درود، مهرکام پارس تهران، استقلال اهواز، نساجي مازندران، ابومسلم خراسان، برق شيراز، آلومينيوم هرمزگان، ايرانجوان بوشهر، پيام مخابرات فارس، شيرين فراز کرمانشاه و سپيد رود رشت در گروه B هم گروه است.
اين تيم در اولين ديدار خود ميزبان داماش درود خواهد بود.