ریاست

اعتراض هیأت فوتبال استان به فدراسیون فوتبال در خصوص درج نام استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، طی نامه ای از سوی هیأت فوتبال استان به نحوه نامه نگاری در خصوص نام استان آذربایجان شرقی در مکاتبات اداری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعتراض بعمل آمد.

متن نامه: