اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی ریاست

اطلاعیه ۲/۱-۹۶ مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، آرش جابری، دبیر مجمع و دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اطلاعیه ۲/۱-۹۶ در خصوص مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی را به شرح زیر اعلام کرد: