انضباطی

اطلاعیه کمیته پزشکی

کمیته پزشکی فدراسیون فرم اظهارنامه استفاده از برخی داروهای ممنوعه را در اختیار سایت رسمی فدراسیون قرار داد… این فرم مخصوص بازیکنانی است که بر اساس آئین نامه ملی مبارزه با دوپینگ فوتبال لازم است پیش از انجام مسابقه و در صورت استفاده از داورهای ذکر شده د راین خصوص ،آنرا تکمیل و به افسر کنترل دوپینگ ارائه دهند.
البته این فرم علاوه برسایت رسمی فدراسیون فوتبال در بخش پزشکی سایت فیفا به صورت فایل پی دی اف قابلیت دانلود دارد.
لینک مربوطه در بخش آئین نامه مبارزه با دوپینگ موجود است.