جوانان دسته‌بندی نشده

اطلاعیه کمیته جوانان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به اطلاع مدیران محترم مدارس فوتبال استان و کادر فنی تیم های پایه استان وانجمن اولیاء و مربیان می رساند؛ تمامی اردوهای استعدادیابی رده های سنی پایه زیر نظر کمیته جوانان هیأت فوتبال استان با هماهنگی فدراسیون از طریق مربیان طرح استعداد یابی منطقه ۸ کشور برگزار می شود .

لازم به ذکر است جهت جلوگیری از افراد سود جو بر همین اساس خانواده ها در صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا پیشنهادی می توانند با

کمیته جوانان ۹ – ۰۴۱۳۴۷۶۰۲۸۷ داخلی ۱۱۵ وکمیته روابط عمومی و فرهنگی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ۰۴۱۳۴۷۶۰۷۴۱تماس حاصل نمایند.