جوانان روابط عمومی

اطلاعیه مهم در مورد حق عضویت مدارس فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، با توجه به در پیش بودن آغاز فعالیت مدارس فوتبال به اطلاع می رساند کلیه مدارس می بایست ضمن رعایت قوانین و مقررات فدراسیون در آیین نامه های مصوب، حق عضویت حقوقی (مربوط به مدرسه فوتبال) و حقیقی (مربوط به اعضا مدرسه و فوتبال آموزان) را مطابق با نرخ های تعیین شده توسط هیات رئیسه محترم فدراسیون برای سال ۹۷ پرداخت نمایند.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق عضویت های اعلام شده، فعالیت این مدارس غیرقانونی خواهد بود. در صورت مشاهده چنین موردی هیات فوتبال استان ها موظف به اعلام اسامی مدارس متخلف به فدراسیون و فوتبال جهت لغو مجوزشان هستند.

آخرین مصوبه در خصوص حق عضویت مدارس فوتبال برای افراد حقیقی و حقوقی