اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی

اطلاعیه عضوگیری دفتر مقاومت بسیج ورزشکاری هیات فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، دفتر مقاومت بسیج ورزشکاری هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی مطابق اطلاعیه زیر عضو می پذیرد: