اجرائی کشوری

اشپیتیم آرفی درتراکتورسازی تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… آرفی مهاجم فصل قبل پرسپولیس تهران بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. آرفی متولد1979 می باشد.