اجرائی کشوری

اسميليسكي سرمربي فولاد يزد شد

سرمربي فصل گذشته تيم فوتبال ماشين‌سازي تبريز هدايت فولاد يزد را برعهده گرفت… زوران اسميليسكي مقدونيه‌اي به عنوان سرمربي جديد فولاد يزد معرفي شد. اين مربي فصل گذشته هدايت ماشين‌سازي تبريز را برعهده داشت.

محمد انوري، سرپرست تيم فوتبال فولاد يزد با اعلام اين خبر درخصوص دستياران اسميليسكي به فارس گفت: كادر فني فصل گذشته در كنار زوران فعاليت خواهند كرد.

وي ادامه داد: قرار است وي در 2 روز آينده فيلم بازي‌هاي فولاد يزد را تماشا و نظرش را درخصوص بازيكنان اعلام كند. همچنين زوران فهرست بازيكنان مدنظرش را هم به زودي اعلام خواهد كرد.