بانوان

اسماء نظری در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال در تهران

فدراسیون فوتبال در نظر دارد اردوی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19 سال را از  12 شهریورماه در کمپ تیم های ملی در تهران برگزار نماید.

در این اردو که از 28 بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی اسماء نظری نیز حضور خواهد داشت.