اجرائی کشوری

اسماعیل کمربسته داور بین المللی فوتسال

تیم ملی فوتسال ایران به همراه اسماعیل کمربسته داور بین المللی فوتسال ایران جهت شرکت در مسابقات جام جهانی کوچک 2015 به مقصد برزیل ترک کرده بود بامداد امروز از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی وارد کشور شدند.

کمربسته نیز بعد از چند ساعت از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی وارد تبریز شده و مورد استقبال تعداد کثیری از داوران فوتبال و فوتسال به همراه رئیس و دبیر کمیته داوران قرار گرفتند.

اسماعیل کمربسته تنها داور اعزامی AFC به مسابقات بودند که با 6 قضاوت (4 داور و 2 منشی) بیشترین قضاوت و بالاترین نمره را از آن خود کرد.

کمربسته یکی از داوران رده بندی مسابقات بود و چنانچه تیم ملی فوتسال ایران به فینال نمی رسید یکی از داوران مسابقه فینال انتخاب می شد.

هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی برای آقای اسماعیل کمربسته داور برجسته و جوان فوتسال ایران آرزوی موفقیت می کند.