فوتسال

اسامی داوران هفته پنجم لیگ دسته اول فوتسال

کمیته داوران اسامی داوران هفته پنجم لیگ دسته اول فوتسال اعلام شد…
18/9/89
میثاق تهران – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
جواد وحیدی فر – مرتضی توکلیان – حمیدرضا طیب طاهری – علی هاشمی – ناظر: منوچهر نظری
شهدا سپاه ارومیه – دبیری نوین تبریز
فرهاد حسینیان – محمد حامد حدیدی – مازیار فروتن – شمس اله اخوان – ناظر: عباس رنجی
شهروند بابل – شهرداری تبریز
بهمن پورخسروانی – محمد قدرتی – سیدمهدی حسینی – سعید الوندی – ناظر: عبدالمعروف امیری
فرش آرا مشهد – شهر آفتاب تهران
خشایار عطایی – حسن کشاورز – عبدالحسین شاهی – مرتضی جان بک لو – ناظر: هرمز مشفق
19/9/89
جام جم یزد – نفت امیدیه
حسین امیری – عبدالمجید قادری – بهروز سهامی – علی کاوسی – ناظر: جواد فهیمی راد
شهرداری ساوه – بنیاد مسکن فارس
میرهادی اسماعیلی – اسماعیل کمربسته – رحمان شیخ عظیمی – مهدی مرشدی – ناظر: هادی رحیم آبادی
گروه صنعتی سیمان کرمان – فراز قم
مجید فراهانی – رضا ترابی – فرزاد رضایی – محمدرضا خمری – صدرالدین موسوی
صدرا شیراز – گاز خوزستان
مرتضی شکرانه – حسین نوری – علی حفیظی – محمد بیاتی – ناظر: هوشنگ شهرکی