فوتسال

اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال

کمیته داوران اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال اعلام شد…
18/9/89
شهید منصوری – لبنیات ارژن
محمود نصیرلو – مهران جعفری – حمید رضا اسدی – ایمان غلامی – ناظر: مصطفی حاج محمد
صنایع گیتی پسند – کیش ایرقم
وحیدعرض پیما – کورش هاشمی – حسین وحدتی – ابراهیم مهرابی افشار – ناظر: حسین جنگی
گسترش فولاد تبریز – شرکت ملی حفاری ایران
حسین شاهمرادی – جواد غلامزاده – احمد نقی زاده – حسنعلی رحیمی – ناظر: بهمن غفاری
19/9/89
فیروز صفه اصفهان – آرش بتن قزوین
محمدغفاری نژاد – داود خان احمدی – علیرضا رمضانی – رضا وثوقی
پرسپولیس تهران – دبیری تبریز
علی پور افشار – عارف سیاحی – اصغرعلی بیگی – محمدعلی ترحمی – ناظر: عزیزاله زارعی
راه ساری – فولاد ماهان سپاهان
علیرضا سهرابی – جم تاج مهجور – امیر لامعی – امیربهنام نقوی حسینی – ناظر: علیرضا رجبلو