فوتسال

اسامی داوران هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال

کمیته داوران فدراسیون اسامی داوران رقابتهای لیگ برتر فوتسال از هفته بیست و چهارم را اعلام کرد…
16/11/89-هفته بیست و چهارم-ساعت 16:00
لبنیات ارزن فارس-فیروز صفه اصفهان-شهید ابوالفتحی-شیراز
علیرضا سهرابی – پژمان رضایی – محمدرضا توکلیان – مرتضی توکلیان – ناظر: مطصفی حاج محمد
علم و ادب سایپا مشهد-پیروزی تهران-شهید بهشتی-مشهد
علیرضا عبدالغنی – جواد وحیدی فر – قاسمعلی شهسوار – حمید کاشانی – ناظر: عباس بهروش
صنایع گیتی پسند اصفهان-راه ساری-پیروزی-اصفهان
وحید عرض پیما – حسین شهرآبادی- عبدالحمید قادری – بهروز سهامی – ناظر: حسین جنگی
شهید منصوری قرچک-گسترش فولاد تبریز-هفتم تیر-قرچک
علیرضا رجبی – مهدی پورخسروانی – رضا فلاح زاده – رضا وثوقی – ناظر: کاظم حیدرزاده
شرکت ملی و حفاری ایران-فولادماهان سپاهان-نفت-اهواز
عباس دهقانپور – حسین شاهمرادی – آرمان قنبرزاده – امیرلامعی