فوتسال

اسامی داوران دیدار دوستانه ایران – برزیل

کمیته داوران فدراسیون ، اسامی داوران دیدارهای دوستانه بین تیم ملی فوتسال ایران و منتخب اصفهان با برزیل را اعلام کرد…
چهارشنبه 4/12/89
تیم ملی ایران – تیم ملی برزیل
محمود نصیرلو – علیرضا عبدالغنی – احمدرضا جباری – علی پورافشار – ناظر: ابوطالب طاهریان
پنجشنبه 5/12/89
تیم منتخب اصفهان – تیم ملی برزیل
محمود نصیرلو – علی پورافشار – حسین نوری – عبدالحمید باقری – ناظر: ابوطالب طاهریان
شنبه 7/12/89
تیم ملی ایران – تیم ملی برزیل
علی پورافشار – عبدالحمید باقری – مرتضی شکرانه – محمود نصیرلو – ناظر: ابوطالب طاهریان