اجرائی کشوری

اساسنامه جدید هیئت‌های استان‌ها بررسی می‌شود/ تصمیم‌گیری در مورد پیروانی

در نخستین نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در سال 89 اساسنامه جدید هیئت‌های فوتبال استان‌ها بررسی می‌شود تا برای تصویب نهایی به مجمع عمومی فدراسیون ارائه شود… اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همچنین در این نشست بصورت ویژه در خصوص وضعیت تیم فوتبال امید ایران و چگونگی بازگشت غلامحسین پیروانی به این تیم بحث و گفتگو خواهند کرد.

در نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که بعدازظهر فردا یکشنبه در محل هتل سلام مشهد برگزارخواهد شد، علاوه بر ارائه گزارش دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی از فدراسیون فوتبال و بررسی برنامه‌های سال 89 فدراسیون، اساسنامه جدید هیئت‌ها پس ازجمع بندی نظرات استان‌ها نهایی می شود تا برای ابلاغ و اجرا به تصویب مجمع عمومی برسد.

همچنین اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز دوشنبه 6 اردیبهشت در جلسه جداگانه‌ای با روسای هیئت‌های فوتبال سراسر کشور پیرامون نحوه عضوگیری و صدور کارت ملی فوتبال، فعالیت مدارس و آکادمی فوتبال و اجرای طرح آسیا ویژن در استان‌ها به بحث و تبادل نظرخواهند پرداخت.

نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با هیئت‌های فوتبال ساعت 9 صبح روز دوشنبه برگزار خواهد شد.