انضباطی

از ابتداي ليگ نزديك به ۴۰ نمونه دوپينگ اخذ شده است

وقتي افسران مبارزه با دوپينگ در بازي استقلال و سپاهان در هفته هفتم ليگ برتر حاضر شدند و از فرهاد مجيدي به صورت هدفمند نمونه گرفتند… وقتي افسران مبارزه با دوپينگ در بازي استقلال و سپاهان در هفته هفتم ليگ برتر حاضر شدند و از فرهاد مجيدي به صورت هدفمند نمونه گرفتند صداي اعتراض اين بازيكن بلند شد كه چرا وقتي كه نمونه من چندين بار منفي بوده بايد باز هم از من نمونه‌گيري شود كه در همان زمان احمد هاشميان گفت: ” اگر ده بار هم از يك بازيكن نمونه‌گيري شود هيچ دليلي بر مصونيت آن بازيكن نيست و او بايد هر آن منتظر نمونه‌گيري باشد و اين كه از يك بازيكن هدفمند نمونه‌گيري شود تنها منوط به تصميم افسر مبارزه با دوپينگ و شرايط خاص مسابقه است.”

كميته پزشكي فدراسيون فوتبال بعد از صحبت‌هاي فرهاد مجيدي در اين خصوص امروز از وي دعوت كرد تا موضوع روشن شود.

رييس كميته پزشكي فدراسيون فوتبال اظهار كرد: براساس گزارشي كه افسر كنترل دوپينگ از مسايل اتاق كنترل دوپينگ ارائه كرده است و همچنين صحبت‌هايي كه توسط بعضي بازيكنان در رسانه‌ها مطرح شد از فرهاد مجيدي و رضا عنايتي دعوت كرديم تا امروز به كميته پزشكي فدراسيون بيايند و بگويند كه دليل طرح اين مسائل چيست تا موضوع روشن شود.

هاشميان در پايان گفت: از ابتداي فصل تاكنون نزديك به ۴۰ نمونه از بازيكنان اخذ شده است كه به نظر مي‌رسد پاسخ اولين دوره از نمونه‌هاي گرفته شده در ليگ جاري طي يكي دو روز آينده اعلام ‌شود.