اجرائی کشوری دسته‌بندی نشده روابط عمومی ریاست

اروین در تراکتورسازی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بازیکن فصل قبل تیم کیلمارناک اسکاتلند با عقد قراردادی به مدت سه فصل به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست.

لی هری اروین با حضور در هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد رسمی خود را در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساند و رسما به عضویت تیم تراکتورسازی تبریز در آمد تا به مدت سه فصل در این باشگاه حضور داشته باشد.