فوتسال

اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان

مرحله اول اردوی مقدماتی و انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان ایران … مرحله اول اردوی مقدماتی و انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان ایران از تاریخ 9/7/89 لغایت 11/7/89 بمدت سه روز در کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد شد.
از استان آذربایجانشرقی آقایان علیرضا نقی زاده – علی میکائیلی – سجاد رنجبر – امید عباسیان و رامین صفری حضور خواهند داشت.