جوانان

اردوی آماده سازی تیم ملی زیر 14 سال

اسامی دعوت شدگان به این اردو توسط کادر فنی این تیم اعلام گردید. این اردو از تاریخ 4/12/88 لغایت 8/12/88 در شهر تهران کمپ تیمهای ملی(مهمان سرای شماره یک ) برگزار خواهد شد.
از استان آذربایجان شرقی روزبه مفخم و محمد سمندری از باشگاه تراکتورسازی تبریز در این اردو حضور خواهند داشت.