اجرائی کشوری

ادامه نتایج هفته هشتم لیگ دسته سوم فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ادامه نتایج هفته هشتم لیگ دسته سوم فوتبال کشور به شرح ذیل می باشد:

دوشنبه 4 اسفند ماه ۹۹

◀️نتایج نهایی:

⭕️گروه سوم:

*ذوب آهن اردبیل1⃣ _ 0️⃣ ستارگان آژند آذربایجان

⭕️گروه چهارم:

*شهرداری بروجرد 3️⃣_0️⃣رز موکت بروجن
❌(نماینده بروجن حاضر نشد)