اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۹ به شرح ذیل اعلام می گردد.

*آرکا فوتبال چهار – گسترش فوتبال صفر (نوجوانان زیر ۱۷سال)

*راهیان عاشورا ۵ – صبا پارس مهر ۳ (نوجوانان زیر ۱۷سال)

* قجر نوین صفر – عقاب مهر یک (نوجوانان زیر ۱۷سال)

* مهدیه یک – صدر نشینان چهار (نوجوانان زیر ۱۷سال)

* ماشین سازی دو – سرخ پوشان دو (نوجوانان زیر ۱۷سال)

* اتحاد یک – فولاد آذربایجان دو (نوجوانان زیر ۱۷سال)