اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۷ به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱) آرکا فوتبال چهار- مهدیه چهار (جوانان)