اجرائی کشوری

ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ،ادامه نتایج مسابقات فوتبال پایه شهرستان تبریز در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۴ به شرح ذیل اعلام می گردد.
۱) آراز گونش صفر – بکتاش یک (رده نوجوانان زیر ۱۶)
۲ ) سهند فوتبال سه – بنیاد صفر (رده نوجوانان زیر ۱۶)
۳ ) صدر نشینان هفت – راهیان عاشورا صفر (رده نوجوانان زیر ۱۶)
۴) صبا پارس مهر یک- فجر نوین یک (رده نوجوانان زیر ۱۶)
۵) مقاومت شهید جوادی یک- آرتام یک (رده امید)
۶) محتشم سه- مهدیه دو (رده امید)