اجرائی کشوری

ادامه مرحله يک شانزدهم نهايي جام حذفي

در ادامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز و فردا مسابقات پیگیری می شود… در ادامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز و فردا مسابقات پیگیری می شود؛

سه شنبه ۳/۸/۹۰
شهرداری یاسوج-تراکتورسازی -ساعت ۱۵-تختی-یاسوج
سیدحسین زرگر-مرتضی کریمی-سخاوت سلیمان نژاد-محمدرضا فغانی-ناظر:حسین خوشخوان

چهارشنبه۴/۸/۹۰-ساعت ۱۵
ذوب آهن-گسترش فولاد تبریز-ساعت ۱۵-فولاد شهر-اصفهان
محمدرضا اکبریان-حمید نظری-حمزه علی سلیمی-سید مهدی سید علی-ناظر:علی خسروی
شهرداری تبریز-ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۵-یادگار امام (ره)-تبریز
امیر حسین فتاحی-صادق نوری-علیرضا ایلدروم-فرشید افشار-ناظر:حسینعلی یدی