فوتسال

ادامه برنامه معوقه مسابقات فوتسال لیگ برتر جوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ادامه برنامه معوقه مسابقات فوتسال لیگ برتر جوانان استان به شرح ذیل می باشد: