اجرائی کشوری

ادامه برنامه مسابقات فوتبال پایه باشگاه های شهرستان تبریز در فصل 1400-1399

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، ادامه برنامه مسابقات فوتبال پایه باشگاه های شهرستان تبریز در فصل 1400-1399 به شرح ذیل می باشد: