فوتسال

ادامه برنامه استعدادیابی زیر 20 سال تیم ملی استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،ادامه برنامه استعدادیابی زیر 20 سال تیم ملی استان برای آمادگی لازم جهت انتخاب نهایی به شرح ذیل می باشد:

روز یکشنبه مورخه 98/11/20-ارزیابی بدنی بازیکنان -ساعت 16:00 الی 17:15 -سالن پست-استاد: دکتر کاظم قبادی

روز دوشنبه مورخه 98/11/21- تست FST+ تمرین – ساعت: 16:00 الی 18:15- سالن سپاه- دکتر زمانی+مظلومی

لازم به ذکر است تمرین فوتسال روز دوشنبه توسط مربیان استعدادیابی فوتسال استان آقایان: حسین قضائی، یاشار مطلب زاده، یعقوب فیل گوش، یاسر نجف زاده، بهروز پوری انجام خواهد پذیرفت.