اخبار ویژه تصویری اسلایدی مربیان

اختتامیه کلاس مربیگری فوتبال D آسیا

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس مربیگری فوتبال D آسیا از روز شنبه مورخه 2 آذر به مدت هفت روز با حضور 24 مربی به مدرسی آقای محمدجعفر ارضرومی و مدیری آقای منتظر ظهور در محل کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار گردید.

این دوره روز پنجشنبه مورخه 98/9/7 با حضور رئیس و دبیر هیأت فوتبال در محل کنفرانس هیأت فوتبال استان با اهداء گواهی شرکت در کلاس مربیگری خاتمه یافت.