اجرائی کشوری

اخبار کمیته داوران

کریم اصغرزاده مسئول کمیته داوران هیات فوتبال استان خبر داد… برای اولین بار کلاس داوری فوتبال ساحلی با حضور 10نفر از داوران استان به مدیریت میر حسن علی اصغرزاده در تاریخ 31/4/90 از ساعت18:30 زیر نظر کمیته داوران هیات فوتبال درسالن موسسه فرهنگی ورزشی شهرداری برگزار شد.یافته های کلاس توجیهی فیفا توسط آقای امیرمسعود جعفری ازداوران فوتبال ساحلی کشور برای داوران فوق بطور تئوری وعملی تدریس گردید.

کلاس توجیهی داوران وکمک داوران فوتبال زیر30سال استان آذربایجان شرقی به میزبانی هیات فوتبال شهرستان مرند با شرکت 18 نفر زیر نظر کمیته داوران هیات فوتبال استان آذربایجانشرقی به مدیریت رسول رفیع زاده در تاریخ 31/4/90 به مدرسی آقای کریم اصغرزاده برگزار و یافته های کلاس توجیهی فیفا توسط آقای مجید سیفی آذر و یافته های فستیوال کشوری توسط آقای حسن اسماعیل پور تدریس شد.

کلاس درجه سه داوران هم اکنون در شهرستان ملکان و بناب در حال برگزاری است که ممتحن و مدرس کلاس ملکان آقایان استاد آقایی ازاستان قزوین و مدیر کلاس سعید مجذوب و مدرس و ممتحن کلاس بناب آقایان امینی فر از اردبیل و سبز واری از زنجان و مدیریت این کلاس بر عهده بهرام فرزانه می باشد.

کلاس داوری درجه سه در شهرستان بناب برای آقایان و کلاس درجه سه داوری ویژه خواهران در کلیبر قبل از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.