اجرائی کشوری

اخبار کمیته داوران

کریم اصغرزاده مسئول کمیته داوران هیات فوتبال استان خبر داد… کلاس توجیهی داوران فوتبال لیگ برتر از تاریخ24/4/90 لغایت30/4/90 در اردوگاه گردان استان البرز توسط کمیته داوران فدراسییون جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد از استان آذربایجان شرقی آقایان شاهین حاج بابایی،رسول رهبرفام،منصور نوری و رحیم شاهین در این کلاس حضور دارند.
سهمیه داوران فوتسال لیگ برتر از سه نفر به پنج نفر افزایش پیدا کرد
آقایان:یحیی حسینی تالاری ، محمد حیرتی ، هادی اسماعیلی ، انور ابراهیم پور ، اسماعیل کمربسته از تاریخ 4/5/90 لغایت 7/5/90 در کمپ آکادمی تیم های ملی حضور پیدا خواهند کرد و پس از اخذ تست بدنی در کلاس توجیهی شرکت خواهند کرد.
سهمیه داوران فوتبال ساحلی از 1به2نفر افزایش یافته است
آقایان امیرمسعود جعفری و امیر حضرتی پور در تاریخ های 17و18 شهریورماه در کلاس توجیهی فوتبال ساحلی حضورپیداخواهند کرد. آقای امیرمسعود جعفری در کلاس داوری فیفا نیز شرکت نموده است.