انضباطی

اخبار کمیته انضباطی

جریمه میلیونی برای تیم تراکتور و مدیر عامل راه آهن کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد… دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و راه آهن در حالی ۳۰/۱/۸۹ برگزار شد که از سوی محمد حسن انصاری فر –مدیر عامل و مهدی تاتار-سرمربی تیم راه آهن تخلفاتی صورت گرفت.برهمین اساس اعضای فوق هر کدام با توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت ده میلون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
جریمه نقدی برای تراکتور سازی تبریز
دیدار دوتیم تراکتور سازی تبریز وپیروزی تهران درحالی مورخ ۲۷/۱/۸۹ در تبریز برگزار شد که تماشاگران تیم تراکتور به داور و کمیته داوران اهانت کردند.بر همین اساس باشگاه فوق به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.