انضباطی

اخبار کمیته انضباطی

جریمه نقدی برای تیم های لیگ برتری کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های لیگ برتری که تخلف کرده اند ،اعلام کرد… دیدار دو تیم صبای قم و فولاد خوزستان در تاریخ ۱۲/۲/۸۹ درحالی برگزارشد که تماشاگران دو تیم مرتکب تخلفاتی شدند.بر همین اساس تیم فوتبال صبای قم به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و فولاد خوزستان به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
جریمه نقدی برای استقلال و ذوب آهن
دیدار دو تیم استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم استقلال و ذوب آهن تخلفاتی صورت گرفت.بر همین اساس تیم استقلال تهران به پرداخت ۵۰ میلیون ریال و ذوب آهن اصفهان به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.