انضباطی

اخبار کمیته انضباطی

کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های متخلف صادر کرد… کمیته انضباطی فدراسیون مصطفی نظری-بازیکن گیتی پسند را روز دوشنبه ۱۶/۱۲/۸۹ به این کمیته احضار کرد.
به دلیل تخلف تماشاگران تیم شاهین بوشهر،کمیته انضباطی مدیر عامل و رئیس کانون هواداران بوشهر را در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ احضارکرد.همچنین به دلیل رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده علیرضا حقیقی-دروازبان تیم پیروزی تهران،این بازیکن رو سه شنبه ۱۷/۱۲/۸۹ باید در کمیته انضباطی حضور داشته باشد.
گفتنی است، جلسه رسیدگی به تخلفات تماشاگران تیم ملوان بندر انزلی نیز روز یکشنبه ۲۲/۱۲/۸۹ برگزار می شود.
بر همین اساس فرازکمالوند و جاسم کرار نیز که در دیدار تیم تراکتور سازی تبریز با ملوان بندر انزلی تخلفاتی را انجام داده اند ،روز یکشنبه ۲۲/۱۲/۸۹ در کمیته انضباطی باید حضور داشته باشند.
شایان ذکر است، هوشنگ نصیر زاده از محسن ترکی به دلیل عدم رعایت مفاد ۲۳ آئین نامه انضباطی شکایت کرد.بر همین اساس جلسه رسیدگی به این شکایت روزیکشنبه ۸/۱۲/۸۹ برگزار می شود.