انضباطی

اخبار مهم: شريفي: هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي در فدراسيون تشكيل مي شود

سايت رسمي فدراسيون با رئيس كميته انضباطي پيرامون ماهيت و علت تاسيس هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي مصاحبه اختصاصي صورت داد… شريفي گفت:با توجه به سوالات فراوان اصحاب مطبوعات و اصحاب رسانه در باره ماهيت و شرح كاركرد هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي مطالب مختلفي را بايد رعايت كرد.

رئيس كميته انضباطي افزود: پاراديم ها و مباني استقرار اخلاق در فوتبال براي اينكه به راهبرد اخلاق حرفه اي و لزوم رسيدگي به تخلفات مرتبط به آن پي ببريم توجه به نكات زير لازم و ضرروي است:

۱-اخلاق ،فرمان رواي اعضا و جوارح هر انسان بوده و ضمائم مديريت او را بر عهده دارد.

۲-منظور از اخلاق در حوزه فوتبال اخلاق توصيه اي كه امري نيكو اما فاقد ضمانت اجرايي است، نمي باشد .زير اخلاق توصيه اي نمي تواند انسان ها را به قبول مباني اخلاقي مكلف نمايد.بلكه مقصود از اخلاق در ورزش و حوزه فوتبال، اخلاق حرفه اي است كه ادبيات حاكم بر آن تكليفي بوده و عدم رعايتش متخلف و خاطي را مستحقق تنبه مي نمايد و به همين دليل مي تواند افراد را به قبول مباني اخلاقي ملزم كند.

۳-با توجه به اينكه اخلاق حرفه اي امري الزامي و تكليفي است و عدم رعايت وظايف تعيين شده در آن تخلف حرفه اي محسوب مي شود از اين رو ضرورت دارد كه تخلفات حرفه اي را منطبق بر كدها و مقررات و آئین نامه هابی فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا و آیین نامه اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران با تنبيه مواجه نموده و با بكار گيري اين ابزار كار آمد منشاء روي آوردن به تخلفات حرفه اي را ريشه كن كنيم.

۴-نكته قابل ذكر اينكه دست اندكاران فوتبال اعم از بازيكنان،پزشكان،مربيان و … يا خود را ملزم به رعايت آداب و تكاليف ديني مي دانند كه در اين صورت منشا مشكلات در فوتبال از بين خواهد رفت و يا اينكه حداقل خود را ملزم مي دانند كه آداب و اخلاق حرفه اي را مطابق با عرف فوتبال رعايت كنند چرا كه نمي شود فرد از زندگي ديني و زندگي حرفه اي امتناع كند.به هرحال به وظيفه فوتبالي ما مسلما بايد دست اندكاران اين بازي پر جاذبه را به رعايت آداب و وظايف تكاليف حرفه اي حاكم بر آن ملزم كنيم تا باشگاهها و تيم ملي و نيز دوست داران فوتبال زيان نديده و از اين جاذبه ها بي بهره نشوند.

وي در ادامه بيان كرد: مجمع عمومي فدراسيون در سال گذشته با تصويب مباني اخلاق حرفه اي و مقرات اخلاقی و رفتاری فوتبال ایران و قبول رسيدگي به تخلفات مرتبط با اخلاق حرفه اي برای آیین نامه مربوطه اين وظيفه را بر عهده كميته انضباطی نهاده است.اما خلاء ها و كاستي هايي وجود داشت كه سبب برخي تعارض ها و تداخل ها مي شد چرا كه در مواردي كه دليل و مدرك لازم براي اثبات تخلف حرفه اي وجود دارد جاي شبه و شكي نيست كه كميته انضباطي براي متخلف تعيين محروميت و محكوميت مي كند.

شريفي در ادامه بيان كرد:اما در مواردي به شبهاتي برخورد مي كنيم كه دليلي كه مربوط به تخلف باشد وجود ندارد و بنابر اين كميته انضباطي قادر به صدرو حكم نيست.در جلسات اخير هيات رئيسه كه از

سوي رئيس فدراسيون فوتبال ابلاغ شد ، مقرر شد كه هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي مبتنی بر مقررات اخلاقی و رفتاری فیفا و فوتبال ایران در فدراسيون تشكيل شود كه اين هيات بر مجموعه رده هاي ليگ فوتبال و نيز فوتبال ساحلي،بانوان و فوتسال نظارت دارد و به بررسي دعاوي و شبهاتي كه در فوتبال طرح مي شود رسيدگي نموده و بدين ترتيب بتواند با ساختاري منسجم ودقيق و اختيارات وسيع ،افرادي كه مدعي وجود ناپاكي در فوتبال و يا داراي دلايل ناقص و ناكافي براي آن هستند را به اين هيات فرا خوانده و با بكار گيري ابزارهاي لازم در راستاي كشف واقعيت و از بين بردن ريشه تخلفات سعي و تلاش كنند و هنگامي كه ظن و گمان ها به دليل مبدل شد آن را براي صدور حكم قطعي در اختيار كميته انضباطي قرار دهد .

شريفي افزود:اما در مواردي كه ظن و شبه غالب وجود داشته و احتمال زيان دیدن فوتبال قدرت و قوت دارد اما زمينه صدور حكم فراهم نيست در چنين مواردي حسب تصويب هيات رئيسه محترم فدراسیون ، هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي اجازه دارد به طور موقت فعاليتهاي فرد را به حالت تعليق در آورده و به بررسي جامع موضوع بپردازد تا از ايجاد هر گونه زيان جلوگيري شود.مسلما با توجه به اينكه اخلاق ،در فوتبال رده اي نيست بلکه شامل همه رده ها و مراتب آن مي شود از اين رو در صورت اثبات واحراز تخلف ،خاطي مشمول محروميت از تمامي رده هاي مرتبط با فوتبال خواهد شد.

رئيس كميته انضباطي بيان كرد: بر همين اساس مبناي رسيدگي در هيات رسيدگي تخلفات حرفه اي بر اصل احراز عدم صلاحيت استوار است نه عدم احراز صلاحيت.زيرا بين اين دو فرق است.زيرا احراز عدم صلاحيت يعني اثبات اينكه فرد مبتلا به آلودگي و تخلف بوده و صلاحيت حضور در حوزه فوتبال را ندارد كه اين امر نياز به دليل و صدرو حكم دارد.اما عدم احراز صلاحيت يعني ما نتوانسته ايم شايستگي او را احراز كنيم یا آن فرد در موقعیت فعی شرایط عضویت و حضور در آن رده فعالیتی را ندارد. كه اين امر به معناي عدم صلاحيت و آلودگي آن فرد نخواهد بود و نمي تواند مبناي محروميت و محكوميت او تلقي شود .

شريفي ادامه داد: مهمتر از آن ،اينكه هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي در موارد شبه يا وجود گمان بر تخلفات حرفه اي هر يك از دست اندركاران فوتبال آنها را به اين هيات فرا خوانده و با تذكر از آنچه درباره شان ذكر مي شود آگاه نموده و توصيه به دقت و رعايت مي كند. و برابر آیین نامه به آنها شفاها و یا کتبا تذکر لازم را خواهد داد. اما اگر اين افراد حاضر به ترك راه و روش نادرست خود نشوند و بخواهند براي فوتبال واهالي آن ايجاد ضررو زيان مادي كنند چاره اي جز محكوميت پس از احراز دليل از سوي كميته انضباطي و يا تعليق موقت فعاليت ها در صورت قوي بودن شرايط و لازم بودن فرصت براي تحقيق بپردازند.تعليق موقت فعاليت ها به منظور بررسي هاي بيشتر و جلوگيري از ضرر و زيان محتمل معادل دستور موقت در قوانين موضوعه كشوري بوده و زمينه ساز صدور حكم تلقي مي شود.

شریفی در پایان گفت: هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای شامل نامبردگان ذیل هستند:

مهدی تاج – نایب رئیس اول فدراسیون به عنوان رئیس هیات و عزیز اله محمدی – نایب رئیس دوم و رئیس سازمان لیگ برتر ، غلامرض بهروان – رئیس سازمان لیگ آزادگان ، مجتبی شریفی – رئیس کمیته انضباطی و علی ایلکا – رئیس کمیته امنیت به عنوان اعضا و علیرضا علیپور به عنوان دبیر هیات

علت حضور عزیزاله محمدی ، بررسی وضعیت بازیکنان ، مربیان و دست اندرکاران حوزه مرتبط با لیگ برتر ، غلامرضا بهروان بررسی وضعیت تخلفات محتمل در دیگر لیگ ها و علت حضور اینجانب حقوقی بودن تصمیمات و منطبق بودن آن ها بر قوانین AFC و FIFA است و همچنین علت حضور علی ایلکا، مرتبط بودن فعالیت ایشان در حوزه امنیت و بررسی و اخذ استعلام های لازم می باشد همچنین در صورت وجود تخلفات مرتبط در حوزه فوتبال و فوتسال بانوان و فوتسال آقایان ، نمایندگان این کمیته ها در جلسات هیات حضور خواهند یافت. البته لازم به ذکر است نظارت عالیه این هیات به عهده ریاست فدراسیون فوتبال بوده که اختیارات خود را در این حوزه به نایب رئیس اول فدراسیون واگذار شده است و همچنین مقرر شده ، حسب دستور رئیس هیات ، هیچ یک از اعضا در خصوص مسائل مربوط به جلسات برگزار شده مصاحبه ای مستقیم انجام ندهند و پس از آنکه مسئله ای منتج به نتیجه شد، از طریق مبادی ذیربط اعلام خواهد شد.