انضباطی

اخبار مهم: اطلاعیه فدراسیون فوتبال در خصوص منشور اخلاقی

فدراسیون فوتبال در خصوص منشور اخلاقی اطلاعیه ذیل را صادر کرد… “به منظور ایجاد وحدت رویه در فدراسیون فوتبال در خصوص مباحث مربوط به منشور اخلاقی پس از بحث و بررسی و برگزاری جلسات تخصصی با حضور ارکان فدراسیون فوتبال و تبادل نظر با کارشناسان اهل فن ، مقرر شد که با توجه کامل به مبانی اخلاقی و رفتاری و جهت ضرورت استقرار اخلاق حرفه ای و به منظور پیشگیری از بروز تخلفات منافی با شان و حرفه فوتبال و ممانعت از رفتارها و عملکردهایی که ضرر و زیان مادی ومعنوی برای فوتبال داشته و برای توسعه و رشد رفتارهای جوانمردانه و ترویج مبانی اخلاقی ورفتاری ، منطبق با کدهای اخلاقی فیفا و منشور اخلاقی AFC و در اجرای مرامنامه رفتاری و منشور و آیین نامه اخلاق حرفه ای فوتبال ایران- هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال ایران با حضور آقای مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون به عنوان رئیس هیات و آقايان عزیزاله محمدی – رئیس سازمان لیگ برتر ، غلامرضا بهروان – رئیس کميته مسابقات ، مجتبی شریفی – رئیس کمیته انضباطی و علی ایلکا رئیس کمیته حراست فدراسیون فوتبال به عنوان اعضا تشکیل و آقای علیپور به عنوان دبیر هیات خواهد بود و در موارد مرتبط با فوتسال ، فوتبال ساحلی، فوتبال بانوان نماینده اين کميته ها در جلسات شرکت خواهد کرد . مسلما این هیات در چارچوب مقررات و آیین نامه های مربوطه،کلیه دعاوی اهالی فوتبال پیرامون نابسامانی و برخی ناپاکی های محتمل و رفتارهای سوء اعضا را رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.ضمنا هیات رسیدگی نسبت به شبهات و عملکردهایی که در چارچوب آیین نامه و کدهای انضباطی لحاظ نشده همسو با کدهای اخلاقی فیفا و AFC و منشور اخلاقی و رفتاری حرفه ای فوتبال ایران، صالح به رسیدگی بوده و گزارش عملکرد آن توسط دبیرخانه هیات به ریاست فدراسیون و هیات رئیسه فدراسیون ارسال می شود.