اجرائی کشوری

اخبار كميته انضباطي

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال احکام و احضاریه های جديدي صادر كرد … جلسه رسیدگی دعوی مطالبه وجه حسین آشنا به طرفیت باشگاه راه آهن روز دوشنبه مورخ ۲۶/۷/۸۹ جهت پاره ای از توضیحات به کمیته انضباطی احضارشد.
طبق گزارش نماینده مسابقه بین تیم های ذوب آهن و تراکتورسازی از سری مسابقات لیگ برتر که در تاریخ ۱۹/۶/۸۹ در تبریز برگزار شد، تماشاگران تیم تراکتورسازی با فحاشی به داور مسابقه و رئیس کمیته داوران و پرتاب اشیاء مختلف به کمک داور اول مرتکب تخلفاتی شدند . به همین دلیل کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
جلسه رسیدگی به دعوی مطالبه وجه جلال چراغپور به طرفیت باشگاه استیل آذین روز سه شنبه مورخ ۲۷/۷/۸۹ در کمیه انضباطی برگزار می شود.
جلسه رسیدگی دعوی مطالبه وجه محمدرضا کربکندی به طرفیت باشگاه راه آهن شهرری روز دوشنبه مورخ ۱۹/۷/۸۹ در محل کمیته انضباطی برگزار می شود.