اجرائی کشوری

احمد ابهران در تراکتورسازی

ابهران با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا وبه ثبت رساند… ابهران به عنوان مدیر اجرائی تیم بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما مدیر اجرائی تیم تراکتورسازی تبریز شد ابهران متولد ۱۳۳۳ می باشد.