اجرائی کشوری

احمد آل نعمه درتراکتورسازی تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… آل نعمه دفاع فصل قبل شاهین بوشهر بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد.آل نعمه متولد۱۳۶۱ می باشد.