اجرائی کشوری

احمد آل نعمه به تمرینات تراکتورسازان پیوست

احمد ال نعمه که به تازگی وارد تیم تراکتورسازی شده است… احمد ال نعمه که به تازگی وارد تیم تراکتورسازی شده است عصر امروز وارد تبریز شد تا از فردا در تمرینات تیم حضور یابد.