انضباطی

احضار مدیرعامل باشگاه ،سرپرست و مسئول کانون هواداران تراکتورسازی

کمیته انضباطی ۳ رای خود را در خصوص تیم های مختلف صادر کرد. با توجه به تکرار تخلفات تماشاگران تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در مسابقه با تیم فوتبال ذوب آهن در تاریخ ۱۹/۶/۸۹،کمیته انضباطی مدیر عامل،سرپرست و مسئول کانون هواداران تیم تراکتور سازی را روز سه شنبه ۳۰/۶/۸۹ به کمیته انضباطی احضار کرد.
احضار بازیکن نفت تهران
حسین آشنا –بازیکن تیم نفت تهران به منظور ادای پاره ای از توضیحات در خصوص مطالبه وجه خود از باشگاه راه آهن شهر ری ،روز پنجم مهرماه باید در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شود.
رفع تعلیق تیم شیرین فراز کرمانشاه
با توجه به کسب رضایت شکات و پرداخت مطالبات آنها توسط تیم شیرین فراز کرمانشاه،از تعلیق تیم رفع اثر گشته و ثبت قرار داد و حضور در مسابقات برای این تیم بلامانع است.