انضباطی

احضار مديران كل تربيت بدني ، خارج از حيطه وظايف كميته انضباطي است

مدير كل تربيت بدني آذربايجان شرقي در پاسخ به مطالب درج شده در برخي از نشريات و خبرگزاري ها از قول رئيس كميته انضباطي مبني بر احضار وي به اين كميته، افزود: احضار و فراخوان مديران كل تربيت بدني استان ها از وظايف سازمان تربيت بدني است… سيدمحمد شروين اسبقيان: رئيس كميته انضباطي ، فردي حقوقدان است و اشرافيت كامل به قوانين دارد و بعيد مي دانم جملاتي را در خصوص احضار و فراخوان مدير كل تربيت بدني آذربايجان شرقي گفته باشد.
وي اضافه كرد: احضار مديرعامل باشگاه شهرداري تبريز و رئيس هيات فوتبال در خصوص اتفاقات روي داده در بازي تيم هاي شهرداري تبريز و پيروزي تهران در ورزشگاه يادگار امام ره تبريز از وظايف اين كميته است و نمي توان ايرادي بر آن گرفت ، اما مساله مديركل تربيت بدني فرق مي كند.
اسبقيان گفت: اداره كل تربيت بدني استان در مدت شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ اقدامات بسيار مهمي در جهت فرهنگ سازي در ميادين ورزشي و رفاه حال تماشاگران در استاديوم ۷۰ هزار نفري يادگار امام ره تبريز با حمايت مديريت ارشد استان انجام داده و وظيفه اش را در اين زمينه به خوبي انجام داده است.
وي بيان داشت: متاسفانه اتفاقات اين چنيني بعضا در استاديوم هاي ورزشي روي مي دهد اما بزرگنمايي رسانه ها از داخل اين ورزشگاه جاي تامل دارد.
اسبقيان اضافه كرد: هرگونه فحاشي از سوي تماشاگرنماها به ورزشكاران ، داور و سرمربي از نظر اداره كل تربيت بدني آذربايجان شرقي حركتي مذموم و زشت محسوب مي شود و محكوم است.
وي خاطر نشان كرد: كارگروه تخصصي در خصوص اتفاقات روي داده در بازي تيم هاي شهرداري تبريز و پيروزي تهران در اداره كل تربيت بدني آغاز به كار كرده و به زودي گزارش خود را ارائه خواهد كرد.