اجرائی کشوری

احسان حاج صفی از 18 تیر رسما بازیکن تیم تراکتورسازی محسوب می شود

احسان حاج صفی از 18 تیر رسما بازیکن تیم تراکتورسازی محسوب می شود… احسان حاج صفی از 18 تیر رسما بازیکن تیم تراکتورسازی محسوب می شود. با توجه به اینکه حاج صفی سرباز می باشد برای خروج از کشور و همراهی تیم ملی در اتریش با مشکل مواجه بود که با پیگیری جعفری مدیرعامل باشگاه و مساعدت سپاه پاسداران مشکل خروج از کشور وی حل گردید.
احسان حاج صفی بعد از بازگشت از اردوی تیم ملی به جمع تراکتورسازان خواهد پیوست.