ریاست

احتمال برگزاری مسابقات فوتبال لیگ استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، علی خاکی زاد دبیر هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ در جلسه امروز هیئت رئیسه پیشنهاد اینجانب مورد موافقت اعضاء هیئت رئیسه رسید و مقرر گردید بعد از 14 آذرماه که تعطیلی رسمی کرونایی می باشد چنانچه این شرایط و تعطیلی ادامه پیدا نکند شرایط را برای برگزاری بازیهای استانی مهیا خواهیم کرد و در این ارتباط با هماهنگی ستاد کرونا استان و هیئت پزشکی ورزشی استان برنامه ریزی خواهد شد تا مسابقات در سطح استان برگزار شود.