اجرائی کشوری

اتکا با تراکتورسازی در نوجوانان کشوربه تساوی رسیدند

عصر دیروز در یک بازی از رقابت های لیگ برتر نوجوانان کشور برگزار شد… عصر دیروز در یک بازی از رقابت های لیگ برتر نوجوانان کشور برگزار شد که تیم اتکاء، شاگردان احمدی برابر تراکتورسازی ،شاگردان موسی پور اسماعیل و سیروس دباغ پور دو بر دو به تساوی رسیدند برای اتکا بازیکن ملی پوش خود سردار آزمون دو گل زد و برای تراکتورسازی محمد قنبری و پرویز جهان تیغ دو گل زدند.